Osoblje ambasade

Nj.E. Jadranka Winbow, ambasador

Izmir Talić, ministar savjetnik

Hajra Delić, savjetnik

Almira Ramić, I sekretar

Tatjana Lolović, I sekretar

Elvira Hrvačić, prvi konzularni radnik

Ljiljana Stjepanović, drugi konzularni radnik

Sabrina Halilović, tehnički sekretar

Hasib Pašić, vozač