Izdavanje putnog lista

Putni list izdaje se licu koje boravi u inostranstvu bez pasoša, radi povratka u Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dokument se izdaje državljanima BiH koji na bilo koji način ostanu bez pasoša (uništen, oštećen, ukraden ili izgubljen, itd.), u situacijama dobrovoljnog povratka ili na zahtjev nadležnog organa SR Njemačke, za lica koja nemaju odobren boravak na teritoriji SR Njemačke.

Putni list izdaje se sa rokom važenja koji je potreban za povratak u Bosnu i Hercegovinu, ali ne dužim od 20 dana. Sa ovim dokumentom, moguće je napustiti teritoriju SR Njemačke i ući u BiH, ali sa ovim dokumentom nije moguće putovati u treće zemlje niti napustiti teritoriju BiH.

Nakon prijave nestanka važećeg pasoša, diplomatsko konzularno predstavništvo BiH će pasoš rješenjem oglasiti nevažećim ili obavijestiti nadležni organ izdavanja da pasoš proglasi nevažećim.

Za podnošenje zahtjeva za izdavanje putnog lista potrebno je predočiti slijedeće dokumente:

  • Potvrdu o prijavi gubitka ili krađe pasoša, izdatu od nadležnog organa policije SR Njemačke
  • Identifikacioni dokument BiH (lična karta ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom)
  • Dvije fotografije novijeg datuma

IZDAVANJE PUTNOG LISTA ZA MALOLJETNE OSOBE

Zahtjev za izdavanje putnog lista za malojetnu djecu podnose njihovi roditelji/staratelji, uz predočenje svojih pasoša. Staratelji osim pasoša dostavljaju i odgovarajući dokumenat o starateljstvu izdat od nadležnog organa BiH. Pored toga potrebno je priložiti i:

  • 2 fotografije djeteta
  • Rodni list djeteta
  • Pasoši oba roditelja/staratelja

Ovlašteno lice može zahtijevati i stavljanje na uvid drugih dokumenata ili isprava, koje ocjeni kao potrebne.

U skladu sa Zakonskim propisima, u putni list se ne može vršiti upis djece, već se svakoj osobi izdaje posebno, bez obzira radi li se o članovima iste porodice ili ne.

Konzularna taksa za izdavanje putnog lista iznosi 27,00€.


DOWNLOADS

Zahtjev za izdavanje putnog lista.pdf