Kontakt

Berlin

Ambasda Bosne i Hercegovine

Ibsenstraße 14                                              Telefonski kontakt i rad sa strankama:
10439 Berlin                                                 09:00 – 13:00

Radno vrijeme:                                             Tel: +49 30 814 712 10
Ponedeljak – Petak                                       Fax: +49 30 814 712 11

09:00 – 17:00                                                E-Mail: mail@botschaftbh.de

Frankfurt am Main

Generalni konzulat BiH 

Mendelssohnstraße 69
60325 Frankfurt am Main 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak:
09:00 – 17:00

Telefonski kontakt i rad sa strankama:
09:15 – 13:00

Tel: +49 69 907 486 40
Fax: +49 69 907 486 427

München

Generalni konzulat BiH

Karlstraße 60
80333 München 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak:  09:00 – 17:00
Rad sa strankama: 09:15 – 14:00

Telefonski kontakt i informacije:
1.Za putne isprave i druge konzularne usluge
+49 89 982 80 50 (od 15:00 – 16:30)
2.Informacije za ispis iz državljanstva
+49 89 982 80 09 (od 12:00 – 14:00)

Fax: +49 89 982 80 79
E-mail: gco.minhen@mvp.gov.ba

Stuttgart

Generalni konzulat BiH 

Olgastraße 97b
70180 Stuttgart 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak:
09:00 – 17:00

Telefonski kontakt i rad sa strankama:
09:00 – 13:00

Tel: +49 711 25 38 390
Fax: +49 711 25 38 39 22