Osoblje ambasade

Hajra Delić, savjetnica

Tatjana Lolović, savjetnica

brigadir Davor Krolo, vojni izaslanik

Eldar Karamehić, prvi sekretar

Ida Rašidbegović, prvi sekretar

Ivana Bago Milutinović, treći sekretar

Vladan Krunić, prvi konzularni radnik

Adnan Lika, drugi konzularni radnik

Silvio Vrankić, vozač

Dragan Nedinić, vozač