Osoblje ambasade

Slavica Horvat,  ministar savjetnik

Hajra Delić, savjetnica

Tatjana Lolović, savjetnica

brigadir Davor Krolo, vojni izaslanik

Eldar Karamehić, prvi sekretar

Vladan Krunić, prvi konzularni radnik

Adnan Lika, drugi konzularni radnik

Silvio Vrankić, vozač