Mr. Željko Janjetović

Osnovni podaci:slika
 • Rođen 08.06.1963 godine u Zenici, sa prebivalištem u Banja Luci
 • Oženjen, supruga Renata, diplomirani ekonomista.
 • Dvoje djece: kćerka Nina, 20 godina (pravnik, oblast međunarodno pravo) i sin Severin, 11 godina
 • Bavio se sportom, košarkom
Obrazovanje:
 • Osnova škola i gimnazija u Zenici
 • Pravni fakultet u Sarajevu
 • Magistar iz oblasti ekonomije, Ekonomski fakultet u Banja Luci
Profesionalno usavršavanje:
 • Profesionalno usavršavanje započeo kao sudski pripravnik na Osnovnom sudu i advokatskoj kancelariji u Prijedoru
 • Radio u organima bezbjednosti i Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske
 • U diplomatiju otišao sa pozicije Zamjenika ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske
 • Pohađao specijalističke kurseve iz oblasti diplomatije i bezbjednosti širom svijeta
Rad u međunarodnim organizacijama:
 • MPDL- Španska humanitarna organizacija
 • OSCE tokom izbora
 • Multinacionalna kompanija Global Ispat-London-Mumbai, 3 godine izvršni direktor za poslovni razvoj za jugo-istočnu Evropu
Diplomatska karijera:
 • Diplomatsku karijeru započeo 2002. godine
 • U periodu 2002. – 2005. godine izvanredni i opunomoćeni ambasador BiH u Indiji. Nerezidentni ambasador za Šri Lanku, Bangladeš i Nepal
 • Od 2008. do 2012.godine Izvanredni i opunomoćeni ambasador BiH u Ruskoj Federaciji. Nerezidetni ambasador za Bjelorusiju, Jermeniju, Uzbekistan, Kirgistan i Kazahstan
 • Od 2012. do 2015. godine Izvanredni i opunomoćeni ambasador BiH u Mađarskoj. Nerezidentni ambasador za Ukrajinu i Moldovu
 • Od 21.08.2015.godine Izvanredni i opunomoćeni ambasador BiH u SR Njemačkoj. 23.09.2015.godine predao akreditive NJ.E. Joakimu Gauku, predsjedniku Savezne Republike Njemačke

Predaja akreditiva Predsjedniku Savezne Republike Njemačke predstavlja 14 predaju akreditiva u njegovoj bogatoj diplomatskoj karijeri. Dobitnik je više međunarodnih priznanja i nagrada.