Obavijesti

INFORMACIJE O DODATNIM USLOVIMA ZA ULAZAK STRANACA U BOSNU I HERCEGOVINU

By 19. October 2020 No Comments

Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu (“Službeni glasnik BiH”, br. 57/20) te Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izmjeni i dopuni Odluke o propisivanju dodatnih uslova za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu (“Službeni glasnik BiH”, br. 58/20) propisani su dodatni uslovi za ulazak stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu. 

U skladu sa navedenim Odlukama, stranci koji ispunjavaju uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u Bosnu i Hercegovinu uz predočenje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prelaz Bosne i Hercegovine. Rok od 48 sati se računa od datuma izdavanja testa. Test mora biti u originalnoj printanoj formi i izdat od strane ovlaštene zdravstvene ustanove.

Bez predočenja negativnog testa na virus SARS-COV-2 u Bosnu i Hercegovinu mogu ući:

a) državljani Crne Gore, Republike Hrvatske i Republike Srbije, kada u Bosnu i Hercegovinu ulaze direktno iz države čiji su državljani, kao i njihova maloljetna djeca i supružnici koji su državljani drugih zemalja,

b) posada i kabinsko osoblje aviona čije je krajnje odredište Bosna i Hercegovina,

c) vozači i suvozači teretnih vozila prilikom obavljanja međunarodnog transporta robe u drumskom saobraćaju uz uslov da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje duže od 12 sati,

d) posada teretnih vozova i brodova u međunarodnom saobraćaju,

e) diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri vršenju njihovih službenih dužnosti, a koje prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu mora posjedovati i predočiti odgovarajući važeći pasoš,

f) službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u Bosnu i Hercegovinu hitan i neodložan,

g) pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog, ugovora i ostalih država koje učestvuju u Partnerstvu za mir i pripadnici Štaba NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini,

h) čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz Bosne i Hercegovine najavljen Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog organa Bosne i Hercegovine,

i) stranci koji tranzitiraju preko teritorije Bosne i Hercegovine radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriji Bosne i Hercegovine, 

j) maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine.

Stranci koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu su obavezni da se pridržavaju i da poštuju sva uputstva i naredbe nadležnih organa Bosne i Hercegovine, epidemioloških i zdravstvenih službi.