Aktuelnosti

PROMOVIRAN PRVI INTERAKTIVNI PORTAL ZA DIJASPORU IZ BOSNE I HERCEGOVINE

By 14. March 2018 No Comments

 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH pokrenulo je prvi interaktivni portal za dijasporu iz Bosne i Hercegovine, a uspostavljen je u svrhu provedbe Politike o saradnji sa iseljeništvom, odnosno unapređenja komunikacije i razmjene informacija između bosanskohercegovačkog iseljeništva i BiH.

Portal dijaspora.mhrr.gov.ba je kreiran u okviru projekta “Dijaspora za razvoj”, koji  se realizira u suradnji  Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH.

Primarni cilj ovog portala je da se uspostavi dvosmjerna komunikacija između države BiH i našeg iseljeništva. Ono što je bitno za ovaj portal jeste da je on izraz volje i, prije svega, ideje iseljeništva da se napravi ovakav portal kao zajednička tačka komunikacije.

Portal će pružiti bh. dijaspori pored vijesti Phone Number Trace , dokumentata, informacija o projektima i mogućnost da iznesu svoje ideje, svoje projekte i da na taj način učestvuju u kreiranju javne politike u BiH, a posebno određenih politika koje su značajne za iseljeništvo i na takav način  utiču na ekonomski razvoj BiH

Bosanskohercegovačka dijaspora je izvor i bogatstvo informacija, vještina i vrijednosti koje mogu biti od koristi njihovoj domovini, a mnogi od njih već pokazuju interes da pomognu BiH. Ovakva  platforma omogućava nesmetanu komunikaciju između dijaspore i Bosne i Hercegovine, gdje će predstavnici dijaspore imati mogućnost da podijele iskustva stečena u inostranstvu, ideje, aktivnosti i znanje u svojim područjima ekspertize i promovišu inicijative iz dijaspore za razvoj BiH.

Između ostalog, na portalu će biti dostupan i objedinjen adresar institucija u BiH kao i diplomatsko-konzularnih predstavništava zemlje u svijetu, kao i registar organizacija bosanskohercegovačkog iseljeništva. Posredstvom portala bit će osigurano učešće iseljenika u kreiranju javnih politika u nadležnosti Ministarstva i drugih institucija te će biti objavljivane informacije o poslovnim prilikama kao i javni pozivi sa informacijama o mogućnosti finansiranja projekata ili apliciranja za grant sredstva.