1
1

Ambasada Bosne i Hercegovine u Berlinu

Radno vrijeme:
Ponedeljak – Petak:
09:00 – 17:00
Tel: +49 30 814 712 10
Fax: +49 30 814 712 11
E-Mail: mail@botschaftbh.de

Adresa: Ibsenstraße 14, 10439 Berlin

Konzularni odjel

Radno vrijeme
Ponedjeljak – Petak
Rad sa strankama
09:00-15:00
E-Mail: konzularno@botschaftbh.de

Telefonski kontakt i informacije za:
putne isprave, dopune dokumenata, punomoći,
sprovodnice, carinske potvrde i dr.
13:00-17:00
Tel: +49 30 814 712 14
Fax: +49 30 814 712 12

Telefonski kontakt i informacije za:
odricanje od državljanstva
13:00-17:00
Tel: +49 30 814 712 19
Fax: +49 30 814 712 11

Telefonski kontakt i informacije za:
hitne slučajeve (u dane vikenda i praznika)
Tel: +49 17 869 499 37
Ostvarivanje kontakta sa osobljem Ambasade BiH u Berlinu putem navedenog broja, moguće je isključivo u vanrednim, hitnim slučajevima koji zahtijevaju neodložno ostvarivanje prava na konzularnu pomoć i zaštitu van redovnog radnog vremena Ambasade

Frankfurt am Main

Generalni konzulat BiH 

Mendelssohnstraße 69
60325 Frankfurt am Main 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak:
09:00 – 17:00

Telefonski kontakt i rad sa strankama:
09:15 – 13:00

Tel: +49 69 907 486 40
Fax: +49 69 907 486 427
E-mail: gco.frankfurt@mvp.gov.ba


München

Generalni konzulat BiH

Karlstraße 60
80333 München 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak:  09:00 – 17:00
Rad sa strankama: 09:15 – 14:00

Telefonski kontakt i informacije:
1.Za putne isprave i druge konzularne usluge
+49 89 982 80 50 (od 15:00 – 16:30)
2.Informacije za ispis iz državljanstva
+49 89 982 80 09 (od 12:00 – 14:00)

Fax: +49 89 982 80 79
E-mail: gco.minhen@mvp.gov.ba

www.gkbih-muenchen.de

Stuttgart

Generalni konzulat BiH 

Olgastraße 97b
70180 Stuttgart 

Radno vrijeme:

Ponedeljak – Petak:
09:00 – 17:00

Telefonski kontakt i rad sa strankama:
09:00 – 13:00

Tel: +49 711 25 38 390
Fax: +49 711 25 38 39 22
E-mail: gkstu@botschaftbh.de